Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 april 2014
1.
32444

Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

De commissie stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair debat op 9 september 2014.

2.
33488

Wet tegengaan huwelijksdwang

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 13 mei 2014.

3.
33697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 6 mei 2014.

4.
30145, J

De commissie besluit op 6 mei 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
33750, U

Miljoenennota 2014

De commissie neemt nota van de lijst spoedeisende wetsvoorstellen en wacht af of wetsvoorstel 33745 - elektronische detentie deze Kamer bereikt voor 1 mei 2014.

6.
Rondvraag

Het lid Scholten (D66) vestigt de aandacht op wetsvoorstel 31461 (Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg -doorverkoop toegangskaarten). Sedert 8 juni 2010 wacht de commissie op de memorie van antwoord van de initiatiefnemers. De SP-fractie zal navraag doen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren