Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Professionalisering jeugdzorg (33.619)

- 33619

Professionalisering jeugdzorg

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 mei 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer