Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 15 april 2014
1.
32271

Huisvestingswet 2014

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Engels), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Kuiper).

2.
33798

Versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Schouwenaar).

3.
33698

Modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 7 april 2014 inzake stuiten voorhangtermijn (33698, C) wordt betrokken bij het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33698.

4.
33698

Modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Duivesteijn), CDA (De Vries-Leggedoor), SP (Ruers) en GroenLinks (De Boer).

5.
33258

Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 20 mei 2014 te doen plaatsvinden.

6.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie neemt kennis van het rapport "Majesteitelijk en magistratelijk: de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt".

7.
T01804

Rol van de Eerste Kamer in het formatieproces (33.750)

De brief van de minister van Algemene Zaken d.d. 8 april 2014 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (33750, V) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging staat nog open.

8.
T01830

Tijdelijke huurcontracten (33.819)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 11 april 2014 inzake afschrift van de brief over tijdelijk huren wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman