Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 april 2014
1.
33847

Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker), CDA (Hoekstra), SP (Reuten), D66 (Backer) en CU (Ester).

2.
Planning behandeling Belastingplan 2015 c.a. en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie besluit het College van Senioren voor te stellen de Algemene Financiële Beschouwingen te doen plaatsvinden op 18 november 2014.

Ten aanzien van de planning van de behandeling van het Belastingplan 2015 c.a. stelt de commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 november 2014 en de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 15 en 16 december 2014.

De fractie van GroenLinks verzoekt te informeren of de aanvaarding het wetsvoorstel inzake het raadgevend referendum (voor de toekomst) invloed heeft op het tijdpad van behandeling het Belastingplan gegeven de voorgeschreven periode van acht weken tussen aanvaarding van het wetsvoorstel en de inwerkingtreding ervan.

3.
T01869

Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)

De commissie besluit op 6 mei 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

4.
Rondvraag

Als input voor een evaluatie tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Europese Zaken van het mondeling overleg met de minister van Financiën hedenmiddag over het Stabiliteitsprogramma 2014 en het Nationaal Hervormingsprogramma 2014, worden door de woordvoerders reeds enkele opmerkingen gemaakt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren