Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)

-
T01869

Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)

De commissie besluit op 6 mei 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren