Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 april 2014
1.
33663

Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
33618

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs in verband met het onderwijs in de Friese taal

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman