Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (33.663)

- 33663

Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman