Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 april 2014
1. 32382

Wet positie en toezicht advocatuur

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 mei 2014.

2. 33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 27 mei 2014.

3. 33611

Modernisering van het Arbitragerecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Schrijver) en CDA (Franken).

Bij het rondzenden van de proef inventariseert de staf welke fracties zich wensen aan te sluiten bij de ingebrachte vragen en opmerkingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren