Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140017 - Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

- Mededelingen en informatie

De commisie overweegt de Mededeling inzake effectieve, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen (COM(2014)215) en het Groenboek inzake de rol en functie van (draadloze) mobiele apparaten en systemen in de gezondheidszorg ('mHealth')(COM(2014)219 voor procedure te agenderen. Zij verzoekt de staf op dit punt om nadere informatie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer