Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 mei 2014
1. 33864, B

Verslag van een schriftelijk overleg inzake oprichting Stichting Defensiemusea; Oprichting Stichting Defensiemusea

Naar aanleiding van het schriftelijk overleg met de minister van Defensie (EK 33.864, B) besluit de commissie BDO geen nadere vragen te stellen over de oprichting van de Stichting Defensiemusea. Wel blijft de PvdA-fractie kritisch over de antwoorden van de minister.

2. Mededelingen en informatie

De commissie BDO geeft aan het rapport van de NAVO Parlementaire Assemblee 'The economic dimensions of a changing US and European approach to Asia' d.d. 17 maart 2014 te willen ontvangen wanneer het definitief is vastgesteld door de 'Economics and Security Committee' van de Assemblee.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz