Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Oprichting Stichting Defensiemusea (33.864)

- 33864, B

Verslag van een schriftelijk overleg inzake oprichting Stichting Defensiemusea; Oprichting Stichting Defensiemusea

Naar aanleiding van het schriftelijk overleg met de minister van Defensie (EK 33.864, B) besluit de commissie BDO geen nadere vragen te stellen over de oprichting van de Stichting Defensiemusea. Wel blijft de PvdA-fractie kritisch over de antwoorden van de minister.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz