Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Overdracht bevoegdheden aan bestuurscommissies (33.017) (T01664)

- T01664

Overdracht bevoegdheden aan bestuurscommissies (33.017)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2014 inzake toezegging T01664 (33017, F) aan te houden tot 13 mei 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman