Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (33.715)

-
33715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 13 mei 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman