Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herindeling gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss (33.786)

- 33786

Herindeling gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman