Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Samenvoeging gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer (33.790)

- 33790

Samenvoeging gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman