Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendum (30.372)

-
Rondvraag

Het lid Sent (PvdA) vraagt of reeds antwoord is ontvangen van het Ministerie van Financiën op de vraag welke invloed de Wet inzake het raadgevend referendum (30 372) heeft op het jaarlijkse tijdpad van de behandeling van het Belastingplan gegeven de voorgeschreven periode van acht weken tussen aanvaarding van een wetsvoorstel en de inwerkingtreding ervan. De staf zal het ministerie op dit punt nogmaals rappelleren.
Het lid Sent (PvdA) vraag tevens aandacht voor enkele punten uit de op 13 mei a.s. te agenderen brief van de staatssecretaris van Financiën inzake enkele fiscale toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren