Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540) (T01869)

- T01869

Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Reuten). Een conceptbrief zal tijdens de eerstvolgende commissievergadering worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren