Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 mei 2014
1. E140002

Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU

De commissie bespreekt de brief van de Europese Commissie van 14 april 2014 en de brief van de minister van EZ van 25 april 2014 inzake de Commissiemededeling over het voorkomen van radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme en besluit deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

2. E140008

Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

De commissie stelt voor de Commissiemededelingen over het toekomstige JBZ-meerjarenbeleidskader en over het EU-scorebord Justitie 2014 en de kabinetsappreciatie hiervan te betrekken bij de behandeling van de Commissiemededeling inzake een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken. De commissie zal bij de gezamenlijke behandeling van deze onderwerpen in de commissies I&A/JBZ, V&J en EUZA voorstellen een mondeling overleg met de bewindslieden van V&J te organiseren.
Naar aanleiding van de kabinetsappreciatie d.d. 17 april 2014 van de Commissiemededelingen inzake het JBZ-meerjarenbeleidskader besluit de commissie een brief te sturen met vragen over de dataretentierichtlijn.

3. E140012

Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014

De commissie stelt voor de Commissiemededelingen over het toekomstige JBZ-meerjarenbeleidskader en over het EU-scorebord Justitie 2014 en de kabinetsappreciatie hiervan te betrekken bij de behandeling van de Commissiemededeling inzake een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken. De commissie zal bij de gezamenlijke behandeling van deze onderwerpen in de commissies I&A/JBZ, EUZA en V&J voorstellen een mondeling overleg met de bewindslieden van V&J te organiseren.

4. T01856

Overweging verlaging kosten leges voor vervangende documenten (33.293)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J van 14 april 2014 inzake de toezegging in verband met leges voor de vervanging van een verblijfsdocument asiel en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen. De toezegging met nummer T01856 wordt als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren