Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
T01856

Overweging verlaging kosten leges voor vervangende documenten (33.293)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J van 14 april 2014 inzake de toezegging in verband met leges voor de vervanging van een verblijfsdocument asiel en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen. De toezegging met nummer T01856 wordt als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren