Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage (33.686)

- 33686

Wijziging Wet milieubeheer inzake de tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer