Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (33.781)

- 33781

Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 20 mei 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer