Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 mei 2014
1.
33716

Wet hervorming kindregelingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt - uiterlijk woensdag 7 mei 2014 - geleverd door de fracties van VVD (De Grave), PvdA (Koning), CDA (Hoekstra), SP (Elzinga), D66 (Scholten), GroenLinks (Thissen) en ChristenUnie (Ester).

2.
33818

Wet werk en zekerheid

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 13 mei 2014.

3.
33162

Einde export kinderbijslag

De commissie neemt de brief van 17 april 2014 (33162, J) voor kennisgeving aan en stelt voor het plenaire debat op korte termijn te hervatten. Toezegging T01658 kan als voldaan worden beschouwd.
NB: plenaire behandeling is voorzien op 10 juni 2014

4.
33750 XV, F

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken m.b.t. openstaande toezeggingen

De commissie neemt kennis van de reactie van de bewindspersonen op het halfjaarlijks rappel toezeggingen en stemt in met de ambtelijke voorstellen inzake de status van de toezeggingen en de te hanteren deadlines. De toezeggingen T01586 en T01789 worden aangemerkt als voldaan.

5.
T01593

AMvB protocol afleggen huisbezoek (31.929)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 24 april 2014 (31929, I) voor kennisgeving aan.

6.
E140016

Voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.

7.
E140013

Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herziening IORP-richtlijn)

De commissie besluit op 3 juni 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren