Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering (31.929)

-
T01593

AMvB protocol afleggen huisbezoek (31.929)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 24 april 2014 (31929, I) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren