Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164)

-
T00509

Evaluatie wet terroristische misdrijven (30.164)

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 16 april 2014 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren