Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33.520)

- Mededelingen en informatie

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 25 april 2014 inzake het reparatiewetsvoorstel, toegezegd in het kader van de plenaire behandeling van het voorstel implementatiewet richtijn consumentenrechten (33520), voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren