Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen (33.697)

- 33697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Franken), D66 (Scholten) en de SP (Quik-Schuijt).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren