Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (33.771)

- 33771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

De commissie houdt de procedure aan, aangezien de commissie EZ het wetsvoorstel - waarin een hersteloperatie van het voorstel tot wijziging van de Wet op de dierproeven (33692) heeft plaatsgevonden, wenst te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33692.
De toezeggingen met nummers T01893 en T01894 worden als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren