Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (33.715)

-
33715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman