Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)

-
T01869

Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)

De commissie stelt de conceptbrief met inbreng van de SP-fractie vast. De fractie van de PVV sluit zich aan bij de inbreng van de SP-fractie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren