Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 mei 2014
1.
33161

Invoeringswet Participatiewet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), PvdA (Sent), CDA (Terpstra), PVV (Kok), D66 (Backer), SP (Elzinga, volgt), GroenLinks (Thissen) en ChristenUnie (Ester).

De plenaire behandeling is - onder voorbehoud - voorzien voor 24 juni 2014. De commissie ziet af van een gezamenlijke behandeling met wetsvoorstel Wet werk en bijstand (33801). Wel is de commissie voornemens ook dit wetsvoorstel op 24 juni 2014 plenair te behandelen indien de schriftelijke voorbereiding van de Wet werk en bijstand voltooid is.

2.
33818

Wet werk en zekerheid

De commissie besluit op 20 mei 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De commissie overweegt het wetsvoorstel op 3 juni 2014 plenair te behandelen, onder voorbehoud dat de schriftelijke behandeling tijdig is afgerond.

3.
Rondvraag

- Het lid Hoekstra (CDA) verzoekt om het Europees voorstel voor de herziening van de IOPR-richtlijn (E140013) volgende week opnieuw te agenderen, mocht de Tweede Kamer besluiten een subsidiariteitsbezwaar kenbaar te maken.
- Het lid Thissen (GroenLinks) meldt met het oog op de planning op 17 juli 2014 niet aanwezig te kunnen zijn. Mogelijk kan wetsvoorstel 33716 kindregelingen op 10 juni 2014 plenair behandeld worden, indien de schriftelijke behandeling tijdig is afgerond.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren