Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 mei 2014
1.
33488

Wet tegengaan huwelijksdwang

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Beuving), CDA (Van Bijsterveld), SP (Quik-Schuijt), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Kuiper).

2.
33484

Toegankelijker maken executoriale verkoop van onroerende zaken

Namens de commissie zal in het voorlopig verslag gevraagd worden om een reactie op de brief van 5 mei 2014 van SWG Advocaten en de brief van 9 mei 2014 van de KNB.

3.
33750 VI, Q

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie neemt kennis van de reactie van de minister van V&J op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (33750 VI, Q) en stemt in met de ambtelijke voorstellen inzake de status van de toezeggingen en de te hanteren deadlines. De toezeggingen T00282, T00866, T01014, T01200, T01202, T01540, T01541, T01640, T01694 en T01697 worden aangemerkt als voldaan.

NB: na afloop van de vergadering heeft de fractie van de PvdA kenbaar gemaakt de toezeggingen met nummer T01630 en T01631 nog niet als voldaan aan te willen merken.

4.
33697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen

De fracties van VVD (Duthler) en PvdA (Beuving) sluiten zich aan bij de vragen uit het voorlopig verslag (paragraaf 2); de PVV-fractie (Reynaers) sluit zich aan bij alle vragen. Het voorlopig verslag wordt voorts met een kleine redactionele wijziging vastgesteld.

5.
Rondvraag

- Het lid Hoekstra (CDA) zal - met medewerking van de griffier van de commissie - contact opnemen met de Algemene Rekenkamer om een afspraak te maken voor een informeel gesprek ter inventarisering van eventuele onderzoeksthema's. Geïnteresseerde leden zijn welkom om aan te schuiven bij dit gesprek.
- Wetsvoorstel 33771 (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013) wordt op 20 mei 2014 geagendeerd in een vergadering van de commissies V&J en Economische Zaken, nu gebleken is dat in beide commissies behoefte bestaat aan (schriftelijke) behandeling.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren