Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tegengaan huwelijksdwang (33.488)

- 33488

Wet tegengaan huwelijksdwang

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Beuving), CDA (Van Bijsterveld), SP (Quik-Schuijt), GroenLinks (De Boer) en ChristenUnie (Kuiper).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren