Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Professionalisering jeugdzorg (33.619)

- 33619

Professionalisering jeugdzorg

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

De commissie besluit niet meer te reageren op het voorgehangen ontwerpbesluit houdende wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (33619, A).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer