Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 20 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33.788)

- 33788

Samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de SP (Vliegenthart) en van de ChristenUnie (Kuiper).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman