Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 20 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- Prioritair Europees dossier mededingingsregels technologieovereenkomsten

Gelet op de op 1 mei 2014 in werking getreden EU-verordening nr. 316/2014, besluit de commissie het dossier af te voeren van de lijst met prioritaire Europese voorstellen (22112, GM). Dit dossier was als prioritair geselecteerd op basis van het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie (COM(2013)739).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer