Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 mei 2014
1.
33818

Wet werk en zekerheid

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Kneppers-Heijnert), PvdA (Sent), SP (Elzinga), D66 (Backer) en ChristenUnie (Ester); de vragen van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland zullen namens de commissie worden gesteld. De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 3 juni 2014 plenair te behandelen, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de nadere vragen (bij voorkeur voor 29 mei a.s.).

2.
E140013

Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herziening IORP-richtlijn)

Naar aanleiding van het negatieve subsidiariteitsoordeel van de Tweede Kamer, besluit de commissie deze week per e-mail te inventariseren of een meerderheid van de fracties het subsidiariteitsbezwaar van de Tweede Kamer deelt en instemt met een conceptbrief met een gemotiveerd advies van de Eerste Kamer aan de Europese Commissie. De fracties van CDA, PVV, SP (onder voorbehoud) en ChristenUnie hebben te kennen gegeven een dergelijke brief te willen steunen.

3.
33716

Wet hervorming kindregelingen

De commissie besluit op 27 mei 2014 inbreng te leveren voor het verslag. De commissie overweegt daarbij het artikel van mr. A. Roelvink-Verhoeff in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht te betrekken.

4.
Rondvraag

De commissie besluit, naar aanleiding van een opmerking van het lid Beckers (VVD), schriftelijk te informeren naar de stand van zaken van het op 1 november 2013 op verzoek van de staatssecretaris van SZW aangehouden voorstel 33687 (Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet). De conceptbrief wordt ter vaststelling verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren