Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot (33.687)

-
Rondvraag

De commissie besluit, naar aanleiding van een opmerking van het lid Beckers (VVD), schriftelijk te informeren naar de stand van zaken van het op 1 november 2013 op verzoek van de staatssecretaris van SZW aangehouden voorstel 33687 (Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet). De conceptbrief wordt ter vaststelling verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren