Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33.818)

- 33818

Wet werk en zekerheid

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Kneppers-Heijnert), PvdA (Sent), SP (Elzinga), D66 (Backer) en ChristenUnie (Ester); de vragen van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland zullen namens de commissie worden gesteld. De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 3 juni 2014 plenair te behandelen, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de nadere vragen (bij voorkeur voor 29 mei a.s.).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren