Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 mei 2014
1.
33611

Modernisering van het Arbitragerecht

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
Ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur Stelselvernieuwing rechtsbijstand I en 33750 VI, P

De commissie besluit een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie te richten met het verzoek de termijn van de voorhangprocedure kort te verlengen, omdat zij in de gelegenheid wil worden gesteld kennis te nemen van de uitgebrachte adviezen, voordat zij inhoudelijk op het ontwerpbesluit reageert.

3.
T01892

De commissie houdt bespreking van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 mei 2014 aan tot 27 mei 2014.

4.
Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake het toezeggingenrappel

De commissie bespreekt de conceptbrief die de ambtelijke staf heeft opgesteld, waarin de minister van Veiligheid en Justitie wordt geinformeerd over de besluitvorming in de vergadering d.d. 13 mei 2013 ten aanzien van het al dan niet wijzigen van de status van toezeggingen en de rappeldata. Op basis van deze bespreking wordt de definitieve brief opgesteld en verzonden.

5.
Rondvraag

Het lid Ruers (SP) vraagt aandacht voor de antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie, 15 mei 2014 ontvangen, op de schriftelijke vragen van het lid Franken (CDA) inzake het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:699). Na een gedachtewisseling besluit de commissie dat genoemde leden onderling verder spreken over mogelijke vervolgstappen en dat zij in een volgende vergadering hierover aan de commissie verslag uitbrengen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren