Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 20 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (33.771)

- 33771

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2014

Door amendering in de Tweede Kamer wordt de Wet op de dierproeven in het onderhavige wetsvoorstel gewijzigd. Om deze reden stellen de commissies voor om de wetsvoorstellen 33771 en 33692 gezamenlijk plenair te behandelen zodra de commissie V&J de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstel 33771 heeft afgerond.

De commissie V&J stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 mei 2014. Als commissievraag wordt in het voorlopig verslag een reactie gevraagd op een artikel van de heer Widdershoven in Journaal Ggz en recht mei 2014, nr. 2. De minister wordt verzocht spoedig te antwoorden gelet op het spoedeisend karakter van wetsvoorstel 33692 (zie kamerstuk 33750, U).

- 33692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De commissie EZ besluit op 27 mei 2014 inbreng te leveren voor het verslag. In het verslag zal worden gemeld dat de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wordt opgeschort tot wanneer de schriftelijke behandeling van wetsvoorstel 33771 in de commissie V&J is afgerond, zodat beide wetsvoorstellen gezamenlijk plenair kunnen worden behandeld.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren