Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Ruers (SP) over het geplande debat op 8 juli 2014 over het wetsvoorstel strafbaarstelling illegale hennepteelt (32842) wordt de staf verzocht om na te gaan of er informatie is over het algemeen overleg in de Tweede Kamer inzake het coffeeshopbeleid.

De voorzitter attendeert de leden erop dat op 22 mei 2014 in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel tot intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aanhangig is gemaakt (kamerstuk 33 939).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren