Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 3 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
Rondvraag

Het lid Duivestein (PvdA) brengt de aangekondigde novelle bij het voorstel voor een Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769) ter sprake, mede in verband met de activiteiten van de Parlementaire enquĂȘtecommissie Woningcorporaties van de Tweede Kamer. Dit lid levert samen met het lid De Vries-Leggedoor (CDA) inbreng voor een brief aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, die op 10 juni 2014 in de commissie kan worden besproken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman