Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 juni 2014
1.
33801

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

De commissie levert op 10 juni 2014 inbreng voor het nader voorlopig verslag en bespreekt de wijze van plenaire behandeling (al dan niet gezamenlijk met de Participatiewet, 33161). In verband hiermee zou de commissie graag uiterlijk 6 juni over de memorie van antwoord van de Participatiewet kunnen beschikken.

2.
E140013

Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herziening IORP-richtlijn)

Inbreng voor het verslag schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Postema).

3.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de Europese mededeling over de toepassing van Richtlijn 2009/52/EG van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, niet in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren