Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33.801)

-
33801

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

De commissie levert op 10 juni 2014 inbreng voor het nader voorlopig verslag en bespreekt de wijze van plenaire behandeling (al dan niet gezamenlijk met de Participatiewet, 33161). In verband hiermee zou de commissie graag uiterlijk 6 juni over de memorie van antwoord van de Participatiewet kunnen beschikken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren