Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst AWBZ (30.597)

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van het overzicht van gedelegeerde regelgeving merkt de voorzitter van de commissie op dat de voorgenomen aanwijzing bekostiging van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet in 2015(30597, 440) en de voorgenomen aanwijzing bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (33578, 6) op 10 juni 2014 voor procedure geagendeerd zijn.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer