Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De commissie stemt in met de conceptbrief aan de minister voor Wonen en Rijksdienst.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman