Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33.788)

- 33788

Samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor op 17 juni 2014 over het voorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman