Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht (33.135)

-
Toezegging T01718

Brief van 2 juni 2014 inzake vierde voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet, periode 2013-2014 (32127)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer