Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 juni 2014
1.
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

De commissie houdt - vooruitlopend op de evaluatie samen met de Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties - een nabespreking van het IPKO.

2.
Interparlementaire conferenties in het kader van het NL Voorzitterschap EU 2016

De commissie heeft geen behoefte om op haar beleidsterrein een conferentie in het kader van de parlementaire dimensie van het NL EU-Voorzitterschap voor te stellen.

3.
Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken CuraƧao en Sint Maarten

De brief van de minister van BZK van 6 juni 2014 inzake verlenging Amvrb Waarborging landstaken wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie wenst bij een volgende gelegenheid nader terug te komen op het punt hoe de bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland zich verhouden tot daarmee vergelijkbare gemeenten in Europees Nederland.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman