Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 juni 2014
1.
33801

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), PvdA (Sent), GroenLinks (Thissen) en SP (Elzinga). Een meerderheid van de aanwezige fracties is voor een gezamenlijke behandeling met wetsvoorstel 33161 (Invoeringswet Participatiewet) op 24 juni 2014, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk dinsdag 17 juni 2014).

2.
33161

Invoeringswet Participatiewet

De commissie besluit op 17 juni 2014 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 20 juni 2014) vindt de plenaire behandeling plaats op 24 juni 2014, gezamenlijk met wetsvoorstel 33801 (Wet maatregelen Wet werk en bijstand).

3.
Interparlementaire conferenties in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap EU 2016

De commissie stelt voor de wenselijkheid en mogelijke onderwerpen voor een interparlementaire conferentie te bespreken in een gezamenlijke commissievergadering met de Tweede Kamercommissie voor SZW.
NB: in overleg met de griffier van de commissie SZW wordt de datum van 1 juli 2014, tijdstip 17.30 uur voorgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren